KONST

”Han upphör aldrig att engagera”

Det blev en dramatisk tisdag förra veckan på Bukowskis. Två av August Strindbergs mest kända verk klubbades på en och samma auktion.


”Inferno” från 1901 gick för 18 575 000 kr. Målningen betraktas som ett tidigt exempel inom den abstrakta expressionismen, som pionjärerna Mark Rothko och Jackson Pollock revolutionerade ett halvt sekel senare.  Strindberg lade ner mycket tid på verket och såg på det som ett själsligt självporträtt.

”Packis i Stranden”, en mindre tavla till storleken men minst lika betydande för Strindbergs rykte som konstnär, målades 1892 och gick för 11 392 000 kr.

Chefsspecialist på Bukowskis, Carl Barkman, kommenterar:
– Två viktiga verk av Strindberg under en och samma auktion har inte presenteras i mannaminne. Att bägge säljer till bra priser tyder på att August Strindberg fortfarande engagerar och har relevans i varje samtid.